Tabi Po: Isyu 2 (print)

Karugtong ng Tabi Po: Isyu 1.

Maligayang pagbabalik sa ating munting mundong nababalot ng hiwaga. Nananabik na ba kayong makabalik sa piling ng ating mga butihing aswang? Halikayo't humimlay muli sa mga bisig ni Elias, halikan ang kahali-halinang labi ni Sabel, at makinig sa mga tula ni Tasyo. Malugod kayong inaanyayahan ng tatlong ito sa kanilang hapag. Ingat-ingat lamang at baka kayo pala ang ihahain.

Sa isyung ito, malalaman natin kung sino ang babaeng nasa loob ng aparador at ano ang kuwento niya.

Language: Filipino
Dimension: 6 in x 9 in